סורק את הקובץ לחישוב המחיר:
הקובץ עלה בהצלחה!
שגיאה! נסה שוב!