שירותי מחקר לסטודנטים
בכל התארים

אגודת הסטודנטים: טלפון מייל וכתובת אתר

call agudaאגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב: טלפון: 03-6407662 מייל: kabala@student.co.il כתובת אתר: https://student.co.il/he

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה: טלפון: 04-8288924 מייל: ahiat@univ.haifa.ac.il כתובת האתר: https://aguda.haifa.ac.il

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב: טלפון: 08-6472360, מייל: office@aguda.bgu.ac.il כתובת האתר: https://bgu4u.co.il

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית – הר הצופים: טלפון: 073-7073600 מייל: mazkirut@aguda.org.il כתובת האתר: https://www.aguda.org.il

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית – גבעת רם: טלפון: 02-6584726 מייל: mazkirut@givatram.org כתובת האתר: https://www.aguda.org.il

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית – הפקולטה לחקלאות רחובות: טלפון: 08-6215145 מייל: mazkirut@hafakulta.org כתובת האתר: https://www.aguda.org.il

אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית – רפואה עין כרם: טלפון: 02-6758483 מייל: mazkirut_jsms@aguda.org.il כתובת האתר: https://www.aguda.org.il

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן: טלפון: 03-5317476 מייל: pniyot@bis.org.il כתובת האתר: https://www.bis.org.il

אגודת הסטודנטים של הטכניון: טלפון: 04-8328787 מייל: sec@asat.technion.ac.il כתובת האתר: http://www.asat.org.il

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת אריאל: טלפון: 03-9366160 מייל: office@sua.co.il כתובת האתר: https://www.sua.co.il

אגודת הסטודנטים של מכללת בית ברל: טלפון: 09-7476454 מייל: agudabb@gmail.com
אגודת הסטודנטים של מכללת אוהלו, טלפון: 5051* שלוחה 4 ואז 4 ואז 2 מייל: aguda.ohalo@gmail.com

אגודת הסטודנטים של מכללת גורדון: טלפון: 04-8590118 מייל: agas@gordon.ac.il כתובת האתר: אגודת הסטודנטים מכללת גורדון

אגודת הסטודנטים של מכללת לוינסקי: טלפון: 03-6902455 מייל: aguda@levinsky.ac.il כתובת האתר: אגודת הסטודנטים מכללת לוינסקי

אגודת הסטודנטים של מכללת תל חי: טלפון: 04-8181561 מייל: aguda@telhai.ac.il
אגודת הסטודנטים של מכללת דוד ילין: טלפון: 02-6558169 מייל: aguda@sdy.org.il 

אגודת הסטודנטים של מכללת קיי: טלפון: 08-6402841 מייל: aguda_kaye@kaye.ac.il כתובת האתר: אגודת הסטודנטים מכללת קיי

אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה: מייל: dover.wizohaifa@gmail.com כתובת האתר: https://www.wizodzn.ac.il/student-association

אגודת הסטודנטים של מכללת אורנים: טלפון: 04-9838840 מייל: yororanim@gmail.com כתובת האתר: https://www.facebook.com/suoranim

אגודת הסטודנטים של מכללת עמק יזרעאל: טלפון: 04-6423461 מייל: aguda@yvc.ac.il כתובת האתר: https://emeky.co.il

אגודת הסטודנטים של סמינר הקיבוצים: טלפון: 03-6903130 מייל: mazkirut.aguda@smkb.ac.il כתובת האתר: https://www.facebook.com/SMKBstudents

אגודת הסטודנטים של מכללת אפקה: טלפון: 03-7688699 מייל: aguda@mail.afeka.ac.il כתובת האתר: https://aguda-afeka.org.il