ניתוחי המשך

ניתוח שונות מאפשר לנו לבדוק האם קיימים הבדלים במשתנה התלוי בין הקבוצות השונות. כשאנו משווים בין יותר מ-2 קבוצות, טבלת האנובה אומרת לנו האם יש הבדלים מובהקים בין הקבוצות, אבל בשלב זה אנחנו עדיין לא יודעים מה מקור ההבדלים, או במילים אחרות – בין איזה קבוצה לאיזה קבוצה יש הבדלים מובהקים.  כדי לזהות את מקור ההבדל אנו זקוקים לניתוחי המשך.

ניתוחי המשך נקראים POST HOC  (או NON PLANNED COMPARISON – השוואות בלתי מתוכננות), כי הם נעשים רק לאחר שנמצא אפקט בניתוח השונות. החוקר מעוניין להסיק קודם כל האם קיים אפקט באופן כללי, או האם קיימת השפעה של המשתנה הבלתי תלוי על התלוי. רק אח"כ, במידה ונמצא אפקט, נמצא את מקורו באמצעות ניתוח המשך.

לדוגמה, נרצה לבדוק האם יש קשר בין רמת הדתיות (משתנה שמי, המחלק את הנבדקים ל-3 קבוצות), לבין הכנסה.

1. ב-SPSS, נבחר מהתפריט הראשי: Analyze – Compare Means – One Way Anova

nh1

2. בחלונית שנפתחת, נכניס את המשתנה התלוי תחת Dependent list, במקרה זה רמת ההכנסה (income). ב-Factor נכניס את המשתנה שמחלק לנו את האוכלוסייה לקבוצות – רמת הדתיות.

nh2

3. בצד ימין, נלחץ על לחצן Post Hoc. בחלונית שנפתחת נסמן את סוג מבחן ההמשך הדרוש לנו – בדוגמה בחרנו ב-Schaffe.

nh3

4. לאחר בחירת מבחן ההמשך, נלחץ Continue, ובחלונית הראשונה נלחץ OK או Paste.

5. נסתכל בטבלת האנובה בפלט שהתקבל. אפשר לראות שיש הבדל מובהק בין שתי קבוצות לפחות (PV<0.001). אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה מקור ההבדל, כלומר בין אילו קבוצות ההבדלים מובהקים.

nh4

6. כדי לעמוד על מקור ההבדל נסתכל בטבלת ה-Multiple Comparisons. אנו רואים שההבדלים המובהקים ברמת השכר הם בין קבוצת החרדים לבין כל יתר הקבוצות (בירוק), אך אין הבדלים מובהקים בין דתיים למסורתיים (PV = 0.906) או בין דתיים לחילוניים (0.429=PV).

nh5


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:


במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים. לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!

*שדות חובה