משתנה מתווך

משתנה מתווך הוא משתנה שמושפע מהבלתי-תלוי ומשפיע על התלוי. באופן כללי משתנה נחשב כמתווך אם בלעדיו הקשר הישיר בין המשתנה הבלתי-תלוי לתלוי ייחלש או יתבטל.

mediator

במחקרים רפואיים חשוב לגלות מהו הגורם המתווך. למשל, מים מזוהמים (A) גורמים למחלת הכולרה (B) באמצעות חיידק (C).
התיווך יכול להיות חלקי או מלא. המשמעות של תיווך מלא היא שללא המשתנה המתווך (C), אין כל קשר בין A ל-B. בתיווך חלקי, אם ננכה את השפעת המשתנה C, עדיין יהיה קשר בין A לבין B, אך הקשר יהיה חלש יותר.
כשמדובר במשתנים כמותיים, נוכל לבדוק אם משתנה כלשהו הוא משתנה מתווך באמצעות ארבעה שלבים.

  1. בצעו רגרסיה פשוטה, כאשר המשתנה המנבא (independent) הוא A, והמשתנה המנובא (Dependent) הוא B.
  2. בצעו רגרסיה פשוטה, כאשר המנבא הוא A, והמנובא הוא המשתנה המתווך – C.
  3. בצעו רגרסיה פשוטה, כאשר המשתנה המנבא הוא המשתנה שנחשד כמתווך (C), והמשתנה המנובא הוא B.
  4. בצעו רגרסיה מרובה, כאשר המשתנים A ו-C הם הבלתי תלויים, והמשתנה המנובא הוא B.

על מנת לבצע כל אחד מהשלבים, בתפריט ה-SPSS יש לבחור:
Analyze -> Regression->Linear

regression_menu

תחת "Dependent" הכניסו את המשתנה התלוי (B).
תחת (Independent(s הכניסו את המשתנה או המשתנים הבלתי תלויים (A ו-C).
בשיטה (Method) בחרו Enter, כדי ששני המשתנים יכנסו בוודאות למודל הרגרסיה.
לחצו על כפתור ה-Statistics וסמנו את תיבת הסימון "Part and Partial correlations".

regression_window

מטרת השלבים 1-3 היא לבדוק את המתאם המלא (מתאם פירסון או Zero Order) בין המשתנים. אם אחד מהקשרים אינו מובהק, הסבירות לתיווך נמוכה.


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:


במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים. לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!

*שדות חובה