מתאם פירסון

מתאם פירסון הוא אחד המדדים השימושיים ביותר בסטטיסטיקה הסקתית, שמטרתה למצוא קשר סטטיסטי בין שני משתנים. לדוגמא: הקשר בין עיסוק בפעילויות פנאי לבין שביעות רצון בעבודה. מתאם פירסון יוכל לענות על השאלה, האם ככל שהאדם עוסק יותר בפעילויות פנאי הוא שבע רצון יותר בעבודה (מתאם חיובי) שבע רצון פחות בעבודה (מתאם שלילי) או שאין קשר בין המשתנים (מתאם שאינו מובהק סטטיסטית).

מתאם פירסון נועד לבדוק את הקשר בין שני משתנים מנתיים, כלומר משתנים הנמדדים במספרים ממשיים.

ערך המתאם, המסומן באות r, נע בין מינוס אחד לאחד, כאשר התחום השלילי מסמן קשר שלילי בין המשתנים, והתחום החיובי מסמן קשר חיובי בין המשתנים. ברוב היישומים במדעי החברה, מתאם גבוה מ0.4 (או נמוך מ0.4-) נחשב למתאם חזק. מתאמים גבוהים מ0.7 (או נמוכים מ0.7-) נדירים מאד.

סוג ההשערות שניתן לבדוק באמצעות מתאם פירסון הן השערות המדברות על קשר בין משתנים, ומנוסחות בד"כ כך: "ימצא קשר בין x לy כך שככל שx גבוה/נמוך יותר, y גבוה/נמוך יותר".

לחישוב מתאם פירסון באמצעות תוכנת SPSS, הכנסו לתפריט Analyze, בחרו בCorrelate, ואז בBivariate.

pearson1

בחלון שנפתח, הזיז באמצעות כפתור החץ את המשתנים שביניהם ברצונכם לבדוק את המתאם. ניתן לבחור שני משתנים ומעלה, ללא הגבלה, ובלבד שהמשתנים הם מסוג scale. לצורך הדוגמא, בחרנו את שביעות רצון בעבודה מול עיסוק בפעילויות פנאי.

pearson2

לאחר בחירת המשתנים, לחצו על OK. בדף הפלט מופיעה הטבלה הבאה:

pearson3

כאשר מצליבים "עיסוק בפעילויות פנאי" עם "שביעות רצון בעבודה" בטבלה, ניתן לראות שמתאם פירסון שווה ל0.016-, והמובהקות היא 0.885. ערך המתאם מעיד על כך שהקשר הוא שלילי וחלש מאד. אילו הערך היה גדול מ0.4, המתאם היה חיובי וחזק. המובהקות (0.855) מעידה על כך שהתוצאה אינה מובהקת מבחינה סטטיסטית. אילו המובהקות היתה קטנה מ0.05, הדבר היה מעיד על תוצאה מובהקת מבחינה סטטיסטית.


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:


במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים. לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!

*שדות חובה