מתאם ספירמן

מהו מתאם ספירמן?
מתאם ספירמן הוא מדד סטטיסטי הבודק את הקשר בין שני משתנים. בשונה ממתאם פירסון, הבוחן את הקשר בין שני משתנים מסוג מנה, מתאם ספירמן נועד לבחון את הקשר בין משתנים שאחד מהם מסולם סדר (משתנה אורדינלי) ושני מסולם סדר או מנה (משתנה יחס). לדוגמה: הקשר בין רמת השכלה ושביעות רצון מיחסי מין. במקרה זה, שני המשתנים הנם משתנים מסולם סדר.
מתאם זה מעיד על חוזק הקשר וכן על כיוונו – קשר חיובי או שלילי. קשר חיובי הוא קשר שבו ככל שעולה ערך משתנה אחד כן עולה התחולת של משתנה שני (למשל – ככל שרמת ההשכלה עולה, עולה גם מידת שביעות הרצן מיחסי מין) . בקשר שלילי, ככל שערך משתנה אחד עולה כן יורדת התוחלת של משתנה שני (לפי הדוגמה – ככל שרמת ההשכלה עולה יורדת מידת שביעות הרצן מיחסי המין. המתאם מסומן באות היוונית רו (ρ) או בסימון rs.

כיצד נחשב מתאם ספירמן?
לחישוב מתאם ספירמן ב-SPSS ניגש ל:
Analyze > Correlate > Bivariate

spearman1

בחלון שנפתח, נכניס את שני המשתנים בניהם אנחנו מעוניינים לבחון מתאם לתיבת Variables בשימוש בחץ.
ניתן לבחור יותר משני משתנים. בהמשך לדוגמה שלנו, בחרנו במשתנים רמת הכנסה למידת שביעות רצון מיחסי מין.

spearman2

לאחר בחירת המשתנים נלחץ על OK.

spearman3

נביט על הפלט כדי לפרש את התוצאות:

spearman4

המידע אודות המתאם נמצא בהצלבה שבין שני המשתנים: רמת הכנסה ושביעות רצון מיחסי מין. כאשר ערך המתאם גדול מאפס הרי שהקשר חיובי, וכאשר הוא קטן מאפס הקשר שלילי. ניתן לראות כי ערך המתאם (Correlation Coefficient) הנה 0.044 המעיד על קשר חיובי ואילו המובהקות (Sig) הנה 0.473. מאשר וערך זה גבוה מ-0.05, הקשר בין המשתנים אינו מובהק סטטיסטית.
ניתן לדווח על התוצאות בצורה הבאה:
לבחינת הקשר בין רמת ההכנסה למידת שביעות הרצון מיחסי מין נבחן מתאם פירסון בין המשתנים. בין המשתנים לא נמצא קשר מובהק סטטיסטית (ρ=0.473, p=0.473).


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:


במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים. לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!

*שדות חובה