סטיית תקן

סטיית תקן היא מדד הפיזור הנפוץ ביותר. היא מבטאת את המידה בה הנתונים מפוזרים סביב הממוצע (סטיית תקן גדולה) או מכונסים סביב הממוצע (סטיית תקן קטנה). לדוגמא, אם נבדוק מהו ממוצע הגילאים של קבוצת ילדים בכיתה ג', ואם נבדוק מה הוא ממוצע הגילאים של קבוצת ילדים שנבחרה מתוך בית הספר היסודי כולו, הממוצע יהיה דומה. אולם הסטיית התקן של הקבוצה האחידה (כל הילדים בכיתה ג') תהיה קטנה יותר מסטיית התקן של הקבוצה ההטרוגנית (ילדים מכיתות שונות).

סטיית התקן מבטאת את הפיזור במונחים של המשתנה הנמדד. לדוגמא: אם אנו מודדים את סטיית התקן של הפדיון היומי של חנות מסויימת, והתוצאה היא 240, המשמעות היא שהסטיה הממוצעת של הפדיון, מפדיון של יום ממוצע, היא 240 ש"ח.

לחישוב סטיית תקן באמצעות SPSS הכנסו לתפריט Analyze, בחרו בDescriptive statistics ואז בDescriptivs:

1-1

בחלון שנפתח, העבירו את המשתנה שברצונכם למדוד לחלונית Variables באמצעות כפתור החץ (אין הגבלה על כמות המשתנים):

2

לחצו על OK. בפלט שמתקבל, סטיית התקן מופיעה בעמודה הימנית Std. Deviation:

3

בדוגמא שלנו, סטיית התקן של הגיל היא 10.07, כלומר המרחק הממוצע של הגילאים מ-33.4 (ממוצע הגילאים) הוא 10.07 שנים. במלים אחרות, יש מרחק של 10.07 שנים, בממוצע, בין גיל של אדם במדגם לבין ממוצע המדגם. סטיית תקן זו מצביעה על פיזור גבוה יחסית של הגילאים. לו היינו בודקים גילאים של קבוצת גיל אחידה יותר, סטיית התקן היתה קטנה יותר.


האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:


במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים. לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!

*שדות חובה