מבחן T

מבחן T הוא מבחן סטטיסטי, שנועד לבדוק השערות על ממוצע, כאשר השונות באוכלוסיה לא ידועה.

יש מספר סוגים של מבחני t:

  • בדיקת השערות על ממוצע (one sample T-test)
  • מבחן T לבלתי תלויים – בדיקת השערות על שני ממוצעים שאינם תלוים אחד בשני (Independent-Samples T Test)
  • מבחן T למזווגים – בדיקת השערות על שני ממוצעים התלויים זה בזה (t למזווגים)

מבחן t למדגמים בלתי תלויים

נשתמש במבחן זה כאשר יש לנו שתי קבוצות שאינן תלויות זו בזו, ואנו מעוניינים לבדוק את ההפרש בין הממוצעים של שתי הקבוצות. כלומר, נרצה לבדוק שההבדלים בין הממוצעים הם מובהקים סטטיסטית, ולא רק מקריים.

לדוגמה, נשווה בין ממוצע השכר של גברים לממוצע השכר של נשים.
ב-SPSS, לחצו בסרגל על Analyze, בחרו מהתפריט Compare Means (השוואת ממוצעים), ולאחר מכן Independent-Samples T Test (מבחן T לבלתי תלויים).

t-test

בחלונית שנפתחת נזין את המשתנים שלנו.

test variable הוא המשתנה התלוי, או המשנה שאת הממוצע שלו אנחנו רוצים להשוות בשתי הקבוצות. בדוגמה שלנו, אנו רוצים לבדוק הבדלים ברמת השכר, ולכן נוסיף לכאן את המשתנה Income.

grouping variable הוא המשתנה הבלתי תלוי, שמחלק את המדגם שלנו לקבוצות. בדוגמה הזו אנו רוצים להשוות בין גברים ונשים, ולכן המשתנה שמחלק לקבוצות יהיה מגדר (gender).

t-test1

לאחר שסימנו את משתנה המגדר והוספנו אותו באמצעות החץ, נלחץ על הכפתור define groups ונגדיר את ערכי המשתנה: 1 (גברים) ו-2 (נשים). שימו לב שהקבוצות מוגדרות בהתאם להגדרתן ב-variables view.

מבחן T למדגמים מזווגים/תלויים

נשתמש במבחן זה כשאנחנו מעוניינים להשוות בין שתי קבוצות שיש ביניהן תלות. למשל, נניח שאנו מעוניינים לבדוק את היעילות של קורס לשיפור מיומנויות למידה. לצורך כך אנו רוצים להשוות בין השיפור בהישגים של קבוצה שהשתתפה בקורס, לבין השיפור בהישגים של קבוצה שלא השתתפה בו. נערוך השוואה באמצעות מדידת ציוני המתמטיקה של תלמידים בשתי הקבוצות, פעם אחת לפני תחילת הקורס ופעם אחת אחריו. מכיוון שלכל תלמיד יש שני ציונים, זהו מדגם מזווג.
T למזווגים לא משמש רק במקרים בהם אותו אדם נמדד פעמיים, אלא בכל מצב בו יש תלות בין המדידות. למשל, נרצה להשוות את מספר השעות שאבות ואימהות מבלים עם ילדיהם, בשתי קבוצות: בעלי תואר ראשון ואנשים ללא תואר ראשון. כל זוג של אב ואם נחשבים לתצפית אחת, אך לתצפית זו יש שתי מדידות הקשורות זו לזו.

דיווח על תוצאות מבחני T

בדיווח על תוצאות מבחני T יש להתייחס לממוצעים ולסטיות התקן, לערכי ה-t ולמובהקות. להלן דוגמה להשוואה בין גברים לנשים.

דיווח על תוצאות מבחן T

דיווח על תוצאות מבחן T

בכתיבת התוצאות יש לציין את ערכו של T, את דרגות החופש ואת ערכו של p. כאשר התוצאה מובהקת, נדווח גם על הממוצעים. בדוגמה הנוכחית, נרשום:

נמצא כי שכרם של הגברים (M = 7.8, SD = 1.35) היה גבוה יותר משכרן של נשים (M = 6.4, SD = 1.01). הבדל זה נמצא מובהק: t(54)=1.95, p=.023.


 

האם הערך היה לכם לעזר?

במידה וכן, לחצו:


במידה והייתם מעוניינים שנשפר את הערך, שתפו אותנו ונעדכן אתכם ברגע שנכניס שינויים. לידיעתכם, נעשה שימוש בכתובת המייל שלכם אך ורק לשם עדכון בנוגע לערך ותו לא!

*שדות חובה