סקירת ספרות – דוגמאות ותבניות

Analysis4U מעמיד לרשותכם מספר דוגמאות ותבניות לסקירת ספרות, בהן תוכלו להיעזר בתהליך כתיבת הסקירה שלכם. מטרת הדוגמאות היא להעניק כיוון כללי לגבי תכנון מבנה של סקירת ספרות וכן שיבוץ ביבליוגרפיה במהלכה.

דוגמא: נכונות להקרבה בזוגיות

דוגמא: הבדלי שפה בצוותים בינלאומיים

דוגמא: תפיסת יוקרה חיצונית של ארגון

pdf


לחלק הקודם | חזרה למדריך לכתיבת סקירת ספרות במדעי החברה לחלק הבא