איך כותבים דיון במחקר איכותני?

qualitative-researchהרבה סטודנטים מתלבטים בשאלה – איך לכתוב דיון בעבודה איכותנית? המטרה של פרק הדיון במחקר, מכל סוג שהוא, היא לתאר ולשקף את האופן שבו ממצאי המחקר מתכתבים, תואמים, או לחילופין סותרים, את הספרות הקיימת בנושא. פרק הדיון הוא החלק בו ניתן המקום הרב ביותר לעמדתו, תפיסתו ותובנותיו האישיות של החוקר. למרות זאת, גם לפרק הדיון קיים מבנה מקובל, אשר מומלץ להיצמד אליו, אך היצמדות זו מעט פחות קפדנית מאשר בפרקים אחרים של המחקר. בדרך כלל, פרק הדיון כולל פסקת פתיחה אשר מהווה תזכורת לנושאים הנחקרים, לאחר מכן גוף הדיון שמכיל התייחסות לממצאי המחקר ביחס לספרות הקיימת, ובסיומו מוצגים חלקים כמו מגבלות המחקר, מסקנות והשלכות המחקר, והמלצות למחקרי המשך.

 

מה ההבדל בין דיון במחקר כמותי לדיון במחקר איכותני?

מבחינת מבנה זה, אין הבדל מהותי בין דיון במחקר איכותני לדיון במחקר כמותי. ההבדל המרכזי טמון בכך שמחקר כמותי, על פי רוב, מבוסס על השערות מחקר ברורות, ועל ממצאים סטטיסטיים אשר מאוששים או מפריכים אותן. לעומת זאת, במחקר איכותני, במקרים רבים המחקר אינו מבוסס על השערות מחקר ממוקדות, אלא על שאלות מחקר רחבות יותר, כאשר ממצאי המחקר מיועדים להאיר צדדים שונים בשאלות אלו. הבדל מהותי זה משמעותי לכתיבת פרק הדיון, מפני שגוף הדיון, במחקר כמותי, הרבה יותר ברור, ומאורגן סביב השערות המחקר. בדיון במחקר הכמותי, גוף הדיון על פי רוב נכתב תוך התייחסות להשערות המחקר זו אחר זו, לאופן בו ממצאי המחקר אוששו (או לא אוששו) כל אחת מהשערות אלו, והתייחסות לכך בהתאם לספרות הקיימת. לעומת זאת, במחקר איכותני הממצאים בדרך כלל אינם מאורגנים בצורה מסודרת לפי השערות מחקר, ולכן עולה הסוגייה כיצד נכון לארגן את כתיבת הדיון במחקר איכותני.

תמות במקום השערות

בדרך כלל, הממצאים במחקר איכותני אינם מאורגנים בהתאם להשערות מחקר, אך בכל זאת הם מאורגנים בצורה מובנית, כאשר הדרך הנפוצה ביותר היא על פי תמות. לדוגמא, במחקר איכותני בתחום החינוך, שאלת המחקר היא: "מהם הגורמים המשפיעים על נטייתם של מורים להתמיד במקצוע ההוראה?". במחקר זה, התקיימו ראיונות אישיים עם עשרות מורים, אשר ענו על מספר רב של שאלות בנושא המחקר. ממצאי המחקר אורגנו על פי תמות, ונמצא שהחלוקה היא ל"גורמים אישיותיים", "גורמים ארגוניים", "תגמולים", ו"תחושת שליחות". כתיבת פרק הדיון, צריכה לשקף את ממצאי המחקר ואת האופן בו הם מתכתבים עם הספרות הקיימת, ולכן ארגון פרק הדיון בהתאם לתמות, מקביל לארגון פרק הדיון בהתאם להשערות המחקר במחקר כמותי. בהתאם לדוגמא זו, הפסקה הראשונה בדיון תכלול תזכורת לגבי נושא המחקר, גוף הדיון יכלול התייחסות אחת אחר השנייה לתמות שנמצאו במחקר וביחס לספרות הקיימת, וחלקו האחרון של הדיון יכלול התייחסות למגבלות המחקר, מסקנות והשלכות, והמלצות למחקרי המשך.

צריכים דוגמאות לכתיבת דיון במחקר איכותני? מוזמנים לעיין בדוגמאות לעבודות שכוללות דיון של מחקר איכותני ולבחור לעצמכם דוגמא שתעזור לכם בכתיבה.