כללי ציטוט

כללי הציטוט קלים לזכירה כי יש רק שתי אפשרויות. במידה ומציגים רעיון, יש לייחס אותו למקור כלשהו:

החל משנות התשעים של המאה הקודמת החלה להתגבש התפיסה לפיה הגבריות אינה מולדת אלא מובנית לאורך חיי הגבר. הגבריות והנשיות מעצבות את המאפיינים והאיכויות החברתיות והתרבותיות הקשורות לגברים ונשים. כך התפתחה ההבנה שהמגדר אינו בינארי: המגדר מורכב מזהויות רבות, גבריות ונשיות (Chimot & Louveau, 2010).

במידה ורוצים לדבר על החוקר עצמו, מביאים את השם ואת השנה בסוגריים:

אנדרסון (2008) טוענת שהתחרות של גברים בענפי ספורט נשיים כמו עידוד (Cheerleading) משפרת את עמדותיהם כלפי נשים. גם לאחר שנים של חיברות לגבריות מסורתית, גברים שעסקו בתיכון בפוטבול (ספורט גברי) והצטרפו מאוחר יותר לספורט ה"נשי" של עידוד, מבנים מחדש את דעותיהם לגבי נשים.

לגבי כל אחת מאפשרויות אלה, יש שלושה מקרים: חוקר אחד, שני חוקרים, או שלושה חוקרים ומעלה. הציטוטים יראו כך:

חוקר אחד עם שם באנגלית

סוף רעיון
פיתוח האישיות נובע ממספר מניעים פנימיים בינהם הדחף למימוש עצמי (Suggs, 2005).

ציון החוקר עצמו
Sugges (2005) טוען כי פיתוח האישיות נובע ממספר מניעים פנימיים בינהם הדחף למימוש עצמי.

שני חוקרים עם שמות באנגלית

סוף רעיון
חוויה אישית הקשורה במקצוע היא אחד מהגורמים החיצוניים המשפיעים על הסטודנט בבחירת תחום לימודים (Whiteside & Hardin, 2011).

ציון החוקרים עצמם
Whiteside & Hardin (2011) מצאו כי אחד מהגורמים המשפיעים על סטודנט בבחירת תחום לימודים הוא חוויה אישית הקשורה במקצוע.

שלושה חוקרים ומעלה עם שמות באנגלית

סוף רעיון
ההחלטה לגבי בחירת תחום לימודים מושפעת מגורמים רציונליים, בלתי-רציונליים ואקראיים כאחד (Knight et al., 2007).

ציון החוקרים עצמם
.Knight et al (2007) מצאו כי ההחלטה לגבי בחירת תחום לימודים מושפעת מגורמים רציונליים, בלתי-רציונליים ואקראיים כאחד.

חוקר אחד עם שם בעברית

סוף רעיון
(גרוס, 1996).

ציון החוקר עצמו
גרוס (1996).

שני חוקרים עם שמות בעברית

סוף רעיון
(הורניק וקוטלר, 1994).

ציון החוקרים עצמם
הורניק וקוטלר (1994).

שלושה חוקרים  ומעלה עם שמות בעברית

סוף רעיון
(מרום ואח', 2001).

ציון החוקרים עצמם
מרום ואח' (2001).

pdf


לחלק הקודם | חזרה למדריך לכתיבת סקירת ספרות במדעי החברה | לחלק הבא