דוגמא לסקירת ספרות בנושא הבדלי שפה בצוותים בינלאומיים

מבנה הסקירה:

  • דיון תיאורטי בחשיבות השפה.
  • הבדלים בין חברי הצוות בתחום השפה.
  • שיטות למדידת הבדלי שפות בצוות.
  • פירוש המונח "הבדלי שפה".
  • הבחנה בין "הבדלי שפה" ל"הבדלי תרבות".

גוף הסקירה:

לשפה ישנה חשיבות לא רק כמקשרת בין הארגון לגורמים מקומיים חיצוניים (לקוחות, ספקים, רשויות), אלא גם בהיותה משפיעה על ביצועים בתקשורת פנים-ארגונית. מלבד העובדה המובנת מאליה כי שפות האם של חברי הצוות הבינלאומי עשויות להיות שונות (Maloney & Zellmer-Bruhn, 2006), ניתן לעשות עוד כמה הבחנות לגבי הבדלי השפה בצוותים בינלאומיים.

ראשית, בד"כ לצוות יש שפה רשמית בה מתנהלים הדיונים בתוך הצוות. על פי רוב מדובר באנגלית, אך לא בהכרח (Maclean, 2006). אם כן הבדלי השפה אינם רק הבדלי השפה בין שפות האם של חברי הצוות, אלא גם מידת שליטתם בשפה הרשמית (Schweiger et.al., 2003).

הבדל נוסף השורר בין חברי הצוות בתחום השפה הוא בין דוברי שפת אם (Natives) לשאינם דוברי שפת אם (Nonatives) של השפה הרשמית (Charles, 2007). גם כאשר חברי הצוות שולטים בשפה הרשמית ברמה גבוהה, יש הבדל בין דוברי שפת אם לשאינם דוברי שפת אם בעיקר בהבנת ניואנסים, מסרים משתמעים וציפיות לגבי הדיבור (Henderson, 2005).

ניתן למדוד את הבדלי השפה בתוך הצוות גם ע"י מידת הגיוון בשפות בין חברי הצוות. לדוגמא: צוות בו ישנן שתי שפות שונות שונה מצוות בו כל חבר מדבר שפה שונה, גם בלי קשר למידת שליטתם בשפה הרשמית, וזאת מכיוון שבעת ביצוע המטלות הצוות מתחלק באופן טבעי לתת צוותים, שהתקשורת בתוכם משמעותית (Schweiger et.al., 2003).

המונח "הבדלי שפה" מתייחס לא רק לעובדה כי חברי הצוות מדברים בשפה שונה אלא גם לעובדה כי הם גם שונים זה מזה באופן שמיעתם את השפה, כיוון שהם משתמשים במנגנוני אינטרפרטציה אחרים המגיעים מרקעם הלשוני/תרבותי (Henderson, 2005).

ההבחנה בין הבדלי שפה להבדלי תרבות לא פשוטה ולא מובנת מאליה. מאפיינים המוצגים ע"י חוקרים מסויימים (למשל, Bartel-Radic, 2006 או Schweiger et.al., 2003) כהבדלי תרבות מוצגים אצל חוקרים אחרים (למשל,  Chen et.al., 2006 ו -Henderson, 2005) כקשורים להבדלי שפה. ערבוב זה נובע מכך שהתרבות והשפה כרוכות זו בזו (Chen et.al., 2006), דבר שהופך את ההפרדה לשרירותית (Henderson, 2005), ולכן שונה בין חוקר לחוקר. כמו כן במחקרים מסויימים מופיעים הבדלי השפה כאחד ממימדי הבדלי התרבות (Humes & Reilly, 2008). בעבודה זו בחרתי במשמעות הרחבה של הבדלי השפה.

pdf


לחלק הקודם | חזרה למדריך לכתיבת סקירת ספרות במדעי החברה | לחלק הבא